Meldpunt

Meldingen over vliegverkeer

Met milieuoverlast of –meldingen over Rotterdam The Hague Airport, kun je 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij de meldkamer van DCMR. Voor meldingen over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gelden aparte regels. De Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport (CRO RTHA) heeft bepaald dat anonieme meldingen niet in behandeling worden genomen. Elk kwartaal maakt DCMR een rapportage voor de CRO met een overzicht van meldingen en gesignaleerde trends. In dat rapport zijn de meldingen geanonimiseerd. Om een melding te maken, verwijzen we je graag naar de website van DCMR.

Commissie Regionaal Overleg

De Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Rotterdam is per 1 mei 2013 ingesteld door de minister. De CRO is een onafhankelijk overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter. De taak van de CRO is dus het overleg tussen de verschillende partijen te bevorderen. Op de website van de CRO zijn de deelnemende partijen, de agenda en verslagen te vinden. 

Blijf op de hoogte!