Helikopterinzet MIRG-team bij brand op vrachtschip boven Ameland

26 juli 2023

Afgelopen nacht heeft zich een ernstig incident voorgedaan op een vrachtschip, een autocarrier, ten noorden van Ameland. Er is brand uitgebroken aan boord van het schip, wat heeft geleid tot een grootschalige noodsituatie op zee.

In reactie op dit noodgeval heeft de Nederlandse kustwacht het MIRG-team (Maritime Incident Response Group) van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond opgeroepen voor hulp. Met spoed zijn twee helikopters van Rotterdam The Hague Airport ingezet om het MIRG-team naar de locatie van het incident te brengen. Deze actie vond plaats tussen 01:00 en 03:00 uur.

Het MIRG-team bestaat uit getrainde professionals die gespecialiseerd zijn in maritieme noodsituaties en brandbestrijding. Hun inzet is van cruciaal belang om het vuur op het vrachtschip te bestrijden en verdere schade te voorkomen. Gezien de ernst van de situatie is het mogelijk dat er vandaag meer helikopters vanaf onze luchthaven worden ingezet om aanvullende ondersteuning te bieden.