Minister bij ondertekening regionaal samenwerkings- verband RTHA Campus

17 november 2020

Minister van Engelshoven was maandag 16 november online getuige van de ondertekening van het samenwerkingsverband RTHA Campus: een samenwerking tussen Albeda, Rotterdam The Hague Airport en Rotterdam The Hague Innovation Airport.

Van Engelshoven: “Een schoolvoorbeeld van hoe het zou horen te gaan en een goed voorbeeld van regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit willen we op heel veel plekken in het land zien.” RTHA, RHIA en Albeda willen gezamenlijk een ‘business-driven’ campus realiseren die toekomstbestendig is en een uitdagend leerwerklandschap biedt. Een campus waar ondernemers, onderwijs, overheid, onderzoekers en omwonenden elkaar ontmoeten vanuit een gemeenschappelijk gedragen doelstelling: beter gekwalificeerd personeel opleiden en de innovatiekracht van bedrijven blijvend versterken. Het gaat bij de RTHA Campus om meer dan een opleidingsplek op de luchthaven waar je de vliegtuigen ziet opstijgen en landen terwijl je les krijgt.

De partners streven naar nieuwe, cross-sectorale verbanden in de lucht- en ruimtevaart, dienstverlening, transport & logistiek, hightech en de creatieve & innovatieve maakindustrie. Ook wordt lesgegeven door mensen uit het vak.