Ontwerpbeschikking voor vloeibare waterstofopslag op Rotterdam The Hague Airport gepubliceerd 

30 april 2024
Terug

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) richt zich met meerdere projecten op het verder ontwikkelen van waterstof-aangedreven luchtvaart. De realisatie van een vloeibare waterstofopslag maakt hier onderdeel van uit. De luchthaven heeft hier vorig jaar een aanvraag voor ingediend bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. De vergunningsaanvraag is gepubliceerd en zienswijzen kunnen worden ingediend.  

Ontwikkelingen op RTHA 

Om de waterstof-aangedreven vliegtuigen in de toekomst te kunnen faciliteren op luchthavens zijn aanpassingen aan de infrastructuur en operatie op de luchthaven noodzakelijk. RTHA start dit jaar met de ontwikkeling van een opslagfaciliteit en bijbehorende tank voor 125L vloeibare waterstof. Vervolgens komt er een proef waarbij de HYDRA-II drone van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) zal vliegen op waterstof. De HYDRA-II drone wordt gebruikt als test platform voor vliegen op waterstof. De drone wordt in dit onderzoekstraject gezien als ‘vliegtuig’ om te ervaren welke operationele aspecten er komen kijken bij waterstof-aangedreven vliegtuigen en bij het opslaan van waterstof op het luchthaventerrein. In een latere fase kan de opslagfaciliteit gebruikt worden door andere partijen die vliegtuigen ombouwen naar waterstof-aangedreven vliegtuigen, zoals het NLR, AeroDelft en de TU Delft. De eerste proef maakt onderdeel uit van het Europese Green Deal programma TULIPS. 

Wijziging omgevingsvergunning milieu 

Om de vloeibare waterstofopslag te kunnen ontwikkelen is een ‘wijziging omgevingsvergunning milieu’ nodig. Dit maakt onderdeel uit van de bestaande milieuvergunning. RTHA heeft de aanvraag voor deze vergunning ingediend bij de Gemeente Rotterdam, hetgeen heeft geleid tot een ontwerpbeschikking. Lees hier het eerdere bericht over deze vergunningsaanvraag. Gedurende de periode dat deze beschikking ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het besluit naar voren brengen. Hier vindt u daar meer informatie over.

RTHA en waterstof in de toekomst  

Groene waterstof wordt gezien als alternatieve brandstof ten behoeve van de verduurzaming van luchtvaart. Vliegtuigbouwer Airbus heeft de ambitie om in 2035 een waterstof-aangedreven vliegtuig op de markt te brengen. De regio Rotterdam en waterstof zijn nauw met elkaar verbonden. Zo wordt er in de Rotterdamse haven waterstof geproduceerd (o.a. in de toekomst met behulp van windenergie) en zet de regio in de toekomst vol in op de grootschalige import van waterstof naar het havengebied. De luchthaven kan profiteren van de positie nabij de haven, hetgeen voordelen biedt voor de toekomstige toeleveringsketen van waterstof. Op de luchthaven wordt, samen met verschillende partners, aan meerdere innovatieve waterstofprojecten gewerkt. De luchthaven richt zich hierbij vooral op de toeleveringsketen van waterstof, de benodigde infrastructuur voor de opslag en het tanken van waterstof en de integratie hiervan in de luchthavenoperatie.  

Ontwikkeling waterstof tankstation voor voertuigen ‘Fountain Fuel’ 

Naast deze aanvraag heeft Fountain Fuel recent een ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegd voor de ontwikkeling van een waterstoftankstation voor voertuigen aan de buitenzijde van de luchthaven (nabij het bestaande tankstation). Deze ontwikkeling maakt het straks mogelijk om (zware) voertuigen te voorzien van gasvormige waterstof, hetgeen industriële partijen uit de regio helpt bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities. Deze aanvraag staat los van de aanvraag voor de vloeibare waterstofopslag.