Rotterdam The Hague Airport heeft geen natuurvergunning nodig

14 juni 2024

Rotterdam, 14 juni 2024, Minister van der Wal, van het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit (LNV), heeft een besluit genomen over de aanvraag van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) voor een natuurvergunning. Voor de luchthaven geldt geen vergunningplicht omdat de aanvraag betrekking heeft op bestaande rechten. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het oog op bescherming van de nabijgelegen Natura2000-gebieden heeft de minister wel een plafond voor stikstof aan RTHA opgelegd. Hiermee wordt de uitstoot van het vliegverkeer – zoals opgenomen in de stikstofberekeningen bij de vergunningaanvraag – als maximaal toegestane bovengrens vastgelegd. RTHA zal jaarlijks de stikstofuitstoot monitoren en dit rapporteren aan de minister.

Lees hier de kamerbrief van het ministerie van LNV.