Bouwactiviteiten airside 2021

4 mei 2021

Rotterdam The Hague Airport voert dit jaar meerdere bouwactiviteiten uit op airside. Zo staat er onder meer groot onderhoud gepland aan de intersecties van de start- en landingsbaan evenals een grote renovatie aan de hoofdtaxibaan ‘Victor’. Ook vinden er vervangingswerkzaamheden plaats aan de naderingsverlichting (approach) van de start- en landingsbaan 06/24 (beide zijden van de baan). Daarnaast leggen we parallel naast de baan vanaf de zomer een nieuw zonnepark met 34.000 zonnepanelen aan.

Impact voor gebruik van het vliegveld
Wij verwachten gedurende de werkzaamheden geen geluidsoverlast voor omwonenden. De taxibaan zal enkele maanden verminderd beschikbaar zijn. Naast het vervangen van de asfalt toplaag – en op sommige delen ook de fundatie – worden ook de hemelwater goten, taxibaan randverlichting, baanborden en alle daarbij behorende bekabeling vernieuwd. Hierdoor zal de start- en landingsbaan In de week van 29 november 07.00 lokale tijd tot en met 5 december 2021 23.00 gesloten zijn. De baan kan dan helemaal niet gebruikt worden. We blijven wel beschikbaar voor helikoptervluchten met een maatschappelijk belang, zoals de traumahelikopter en de helikopter van de Nationale Politie.

Tijdens het onderhoud aan de taxibaan en de intersecties, zullen we ook een aantal nachten dicht zijn en zal de baancapaciteit omlaag gaan. Of dit laatste invloed gaat hebben, zal sterk afhangen van de groei in het commerciële (Code C) luchtverkeer. Code D/E vliegtuigen kunnen gedurende het onderhoud aan de taxibaan geen gebruik maken van RTM, omdat deze vliegtuigen niet kunnen draaien op de baankoppen en bij de tijdelijke taxiroutes de draai niet kunnen maken bij de aansluitingen van de intersecties op de taxibaan.

Tijdsplanning
Schematisch geven we hieronder aan om welke projecten het achtereenvolgens gaat, dat wil zeggen in welk deel van het jaar. We proberen overlast voor gebruikers te beperken, door zoveel mogelijk uitvoeringswerk in de verschillende projecten te combineren.