Luchthaven Maastricht als 4e NL luchthaven actief in proef met elektrisch vliegen

15 juni 2021

Naast Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde sluit Maastricht Aachen Airport nu ook aan bij Power Up. Binnen Power Up werken nu vier Nederlandse regionale luchthavens samen om kennis op te doen van de haalbaarheid, potentie en afhandeling van elektrische vluchten. De testresultaten worden gebruikt voor onderzoek naar het uitvoeren van lijndienstvluchten met elektrische vliegtuigen binnen Europa, om regio’s met elkaar te verbinden en een fijnmazig netwerk te creëren. Naar verwachting worden de eerste elektrische passagiersvluchten tussen luchthavens in Nederland binnen vijf jaar uitgevoerd.

Initiatiefnemer Roel Hellemons, CEO van Eindhoven Airport: “In april kondigden we de start aan van deze proef waarin Nederlandse luchthavens gezamenlijk een actieve rol pakken bij de doorontwikkeling van innovaties in de luchtvaart. We zijn blij dat in zo’n vroeg stadium ook Maastricht Aachen Airport aansluit. We starten binnen Nederland waar we in een gecontroleerde omgeving kennis en ervaring kunnen opdoen zodat deze benut kan worden bij de verdere uitrol van elektrisch vliegen binnen Europa. Met name voor het verbinden van regio’s waar elektrisch vliegen voordelen biedt ten opzichte van de auto of de trein.”

“Die verbinding van de regio’s maakt het voor ons als regionale luchthaven erg interessant om met deze proef mee te doen,” vertelt Jos Roeven, CEO van Maastricht Aachen Airport. “Verschillende Limburgse partijen hebben al langer de wens uitgesproken voor een verbinding met een internationale hub in het buitenland. Daar biedt elektrisch vliegen in de toekomst kansen. Maar ook de verbinding van regionale bedrijven en kennisinstellingen rondom elektrisch vliegen. Denk aan brandstofontwikkeling maar ook aan de uitbreiding van onze maintenanceboulevard voor onderhoud en reparatie.”

“Daarnaast willen we onze bijdrage leveren aan het verduurzamen van de luchtvaart. We zijn al enige tijd bezig met het elektrificeren van de grondactiviteiten. Maar daar houdt het niet op. Ook in het vliegen zelf is op termijn grote winst te behalen. Met (waterstof-) elektrisch vliegen als een van de grote kanshebbers naast duurzame brandstoffen.”

“Voor nu is het met name belangrijk om te onderzoeken wat elektrisch vliegen betekent voor luchthavens. Hoe gaat de afhandeling en het onderhoud in zijn werk en welke infrastructurele voorzieningen zijn vereist? Wat is de commerciële potentie en welke positieve impact heeft dit op gezondheid en leefomgeving? Dat soort vragen kunnen we in deze proef samen met de andere luchthavens beantwoorden,” vervolgt Jos Roeven. “Uniek voor Nederland, dat de regionale luchthavens elkaar opzoeken en samenwerken om Nederland te positioneren op het gebied van elektrisch vliegen.”

Potentie van elektrisch vliegen
Elektrisch vliegen is een technisch en economisch haalbare en snelle manier van vervoer om regio’s met elkaar te verbinden, in eerste instantie binnen ca. 500 kilometer en met de potentie voor afstanden tot 1000 kilometer. Dit blijkt uit een recent uitgevoerd onderzoek van M3 Consultancy, dat wijst op de snelle ontwikkeling van de techniek. Het streven is om eerst in Nederland te experimenteren met 4- tot 9-zitters en om op termijn een fijnmazig Europees netwerk op te bouwen en te vliegen met grotere toestellen.

Samenwerking in de regio’s
De proef wordt ondersteund door Royal Schiphol Group, NLR – Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. De luchthavens zoeken voor het project Power Up verder samenwerking met innovatieve bedrijven en startups. Power Up biedt economische kansen voor de regio’s en het bedrijfsleven door innovatieve samenwerkingen aan te gaan. Het gaat bijvoorbeeld om kansen op het gebied van batterijtechnologie, elektrische vliegtuigmotoren en laadsystemen en mogelijkheden op het gebied van waterstoftechnologie en -infrastructuur.