Op weg naar een nieuw Luchthavenbesluit

15 oktober 2022

Diverse omwonenden hebben ons laten weten bezorgd te zijn over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport. Dit naar aanleiding van berichtgeving rondom het nieuwe Luchthavenbesluit. Wij vinden het belangrijk onze omgeving van juiste informatie te voorzien om zoveel mogelijk zorgen weg te nemen.

Aanleiding verplichting aanvraag nieuw luchthavenbesluit

Wij zijn verplicht om een nieuw Luchthavenbesluit (vergunning) aan te vragen. In het Luchthavenbesluit worden onder meer belangrijke regels en grenswaarden waar luchthavens zich aan moeten houden vastgelegd. Als regionale luchthaven hebben wij het initiatief genomen een participatietraject te starten, begeleid door een onafhankelijk bureau. In dit traject zijn gemeenten, bewoners, het bedrijfsleven, milieuorganisaties en gebruikers van de luchthaven vertegenwoordigd. Zo komen tijdig de belangen, meningen en feiten voor het nieuwe Luchthavenbesluit op tafel. In april is een voorlopig pakket (VPP) gepubliceerd, waarop belanghebbenden konden reageren. Binnenkort wordt door de deelnemers het eindproduct afgerond, dat voor RTHA als basis dient voor de aanvraag van het Luchthavenbesluit.

Uitgangspunt: terugdringen van geluidshinder

Uitgangspunt van het VPP is dat hinder wordt verminderd. Daarbinnen zijn extra vluchten overdag alleen mogelijk nadat stillere vliegtuigen worden ingezet en het geheel past binnen de overige grenswaarden zoals CO2 en stikstof. De openingstijden worden niet verruimd en nachtvluchten worden teruggedrongen.

Alle beschikbare informatie is te vinden op www.luchthavenbesluit.nl. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met [email protected].