Sterke toename meldingen RTHA ondanks daling vliegtuigbewegingen

25 mei 2023

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft vandaag het Jaarrapport 2022: Analyse meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gepubliceerd. Het rapport laat zien dat het aantal meldingen flink is toegenomen, terwijl het aantal vliegtuigbewegingen licht is gedaald. RTHA is zich bewust van de ervaren hinder door omwonenden van de luchthaven en zet zich in om de hinder te beperken.

Ongunstige spreiding als gevolg van Covid-19 leidt tot drukke zomer en meer meldingen in 2022
Ten opzichte van gebruiksjaar 2019, het laatste normale jaar voor corona, is het commercieel verkeer in 2022 afgenomen met 3%. Het aantal meldingen van geluidsoverlast is toegenomen met 60%. In gebruiksjaar 2022, wat loopt van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022 waren, als gevolg van corona, een groot aantal niet-gebruikte slots vanuit het winterseizoen overgeheveld naar het zomerseizoen. Hierdoor was er een grotere piek dan gebruikelijk in de zomermaanden.

Aangezien corona in het winterseizoen ‘22/’23 geen rol meer speelde, zijn de vliegtuigbewegingen in 2023 meer verspreid over het jaar en zijn er minder niet-gebruikte slots. Dit jaar zal er dan ook een regulier zomerseizoen plaatsvinden.

Klein deel van de melders verantwoordelijk voor groot deel van de meldingen
In gebruiksjaar 2022 waren er 2.465 melders ten opzichte van de circa 2 miljoen passagiers die via Rotterdam The Hague Airport gereisd hebben in diezelfde periode. Daarnaast dient een grote groep melders een relatief laag aantal meldingen in en zijn 49 huishoudens (2%) verantwoordelijk voor meer dan de helft (50.000) van de meldingen.

Hinderbeperkende maatregelen in nieuw luchthavenbesluit
Naast het niet overhevelen van slots neemt de luchthaven nog meer hinderbeperkende maatregelen. Zo is het voornemen om vanaf 1 januari 2025, in het nieuwe luchthavenbesluit, het aantal nachtvluchten verder terug te dringen. De vertragingen van commerciële vluchten na 23.00 zullen worden gehalveerd en er is een aangescherpt nachtregime voor business aviation. Daarnaast worden de randen van de dag (tussen 7.00 – 8.30 uur en 21.00 – 23.00 uur) beschermt tegen een toename van het aantal vluchten.