Adverteren

Jaarlijks maken zo’n 1,7 miljoen passagiers gebruik van Rotterdam The Hague Airport. Hiervan bestaat ongeveer 40% uit zakelijke reizigers die frequent van de luchthaven gebruik maken en 60% uit vakantiereizigers. Behalve door de Nederlandse en internationale reiziger wordt de luchthaven ook bezocht door mensen uit de omgeving voor ‘een dagje uit’, door wegbrengers en ophalers van passagiers en door de vele (zakelijke) bezoekers van één van de vele op de luchthaven gevestigde bedrijven.

De luchthaven is dus een zeer geschikte locatie voor uw advertentie, die door verschillende doelgroepen goed gezien wordt.

 

78_MMD_Rotterdam-the-Hague-Airport_Digital_Maxima-lease

Mogelijkheden

In en rondom het luchthavengebouw zijn talrijke mogelijkheden aanwezig om uw bedrijf onder deze interessante doelgroepen kenbaar te maken. Tot de mogelijkheden behoren:

  • Adverteren door middel van bijvoorbeeld, billboards, vlaggen, reclameborden, vluchtinformatieschermen en flyers
  • Promotionele sampling acties,
  • het maken van foto- en/of filmopnames ten behoeve van uw eigen uitingen in
  • bij de terminal marktonderzoek onder de gebruikers van de luchthaven

Aangezien Rotterdam The Hague Airport vele verzoeken ontvangt om op de luchthaven te adverteren is het niet mogelijk alle verzoeken te honoreren. Het is uitdrukkelijk verboden om op Rotterdam The Hague Airport advertenties, mededelingen van welke aard ook of andere (commerciële) uitingen te plaatsen, op te hangen of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Rotterdam Airport BV. Via terminal@rtha.com kunt u meer informatie inwinnen over de vele mogelijkheden.

Vluchtinformatieschermen

Voor specifieke informatie over adverteren op de vluchtinformatieschermen in het luchthavengebouw kunt u contact opnemen met Schermerhorn & Co via: info@schermerhornenco.nl

Airport advertising

Voor informatie over en tarieven voor adverteren op en rond Rotterdam The Hague Airport en de luchtvaartmaatschappijen, kunt u contact opnemen met MMD Media via: mail@mmdmedia.nl of www.mmdmedia.nl.