Advies uitgebracht voor onderzoek milieueffecten luchthavenbesluit

24 april 2023

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is in voorbereiding voor een aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. De luchthaven doorliep een participatietraject, waarbij geluidshinder een belangrijk thema was. Op basis van deze uitkomst heeft de luchthaven eind vorig jaar een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ingediend bij het ministerie van I&W. Hierin is beschreven wat de luchthaven in het milieueffectrapport (MER) wil gaan onderzoeken. Dit document heeft begin dit jaar ter inzage gelegen en vandaag heeft de commissie m.e.r. hierover een advies gepubliceerd richting het ministerie.

RTHA heeft kennis genomen van het advies van de commissie aan het ministerie van I&W op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Het ministerie zal binnenkort aangeven welke milieueffecten in kaart gebracht moeten worden door de luchthaven. RTHA zal de aanbevelingen van het ministerie meenemen bij het opstellen van de MER.