Onderhandelaarsakkoord

28 juli 2021

Vanaf 1990 hebben de gemeente Rotterdam en Schiphol Group in het kader van het Integraal Plan Noordrand Rotterdam (IPNR) onderzocht om de Noordrand van de gemeente te ontwikkelen en de luchthaven iets te verplaatsen. In 1996 is geconstateerd dat het IPNR niet haalbaar was.

In 1998 wordt er overeenstemming bereikt tussen de Schiphol Group en de gemeente  Rotterdam dat Rotterdam Airport voor een periode van 99 jaar op de huidige locatie mag blijven.

De vorm en omvang wordt vastgelegd in een aanwijzingsbesluit (exploitatievergunning) die in 2001 van kracht wordt.