Een nieuwe balans

Wij brengen elke dag mensen en organisaties samen. Op verschillende manieren, maar altijd met het oog op vooruitgang. Daarmee beogen we de Trots van de Regio te zijn: de regio kan op ons rekenen en wij rekenen op de regio. Lusten en lasten van onze luchthaven willen we in balans brengen. Efficiënt werken is voor ons belangrijk. Net zoals lekker no-nonsense het doel aanpakken.

Als luchthaven willen we onszelf op duurzame wijze verankeren in de regio. Wij kunnen en willen niet zonder onze omgeving. Daarbij zoeken we antwoorden op dilemma’s vanuit draagvlak.

Samen zorgen we als Rotterdam The Hague Airport voor een balans tussen publieke belangen als economie, welzijn, gezondheid en klimaat. Verschillende onderzoeken laten zien dat een ruime meerderheid van onze omgeving achter de luchthaven staat. Tegelijkertijd is er ook een actieve groep kritisch tegenover ons. We zijn ons allemaal bewust van het feit dat een luchthaven impact heeft op onze omgeving. Niet alleen qua werkgelegenheid, connectiviteit en inkomende passagiersstromen, maar ook vanwege effecten op geluidshinder en luchtkwaliteit. Voorop staat dat we willen verbinden met mensen, bedrijven en innovaties in het belang van de regio.

Luchthaven van betekenis
We zijn een regionale luchthaven van nationale betekenis en willen in de pas lopen met de ontwikkeling van onze regio. De verbinding tussen luchthaven en regionale overheid, bewoners en bedrijfsleven kunnen we samen verder versterken. Op verbinding blijven we gezamenlijk sturen door goed met elkaar in gesprek te zijn. Ook informeren we elkaar regelmatig.

Zorgen voor draagvlak
Draagvlak in de omgeving is voor ons prioriteit. Juist omdat in onze regio de lusten en lasten van de luchthaven liggen. We zetten in op een transparante besluitvorming en betrekken daarbij alle belanghebbenden. Zo geloven wij dat informatie over de luchthaven altijd en overal voor iedereen toegankelijk mag zijn. Zo werken we iedere dag aan iets meer onderling begrip en een duurzame verankering van de luchthaven. Nu en in de toekomst.

Heb je een vraag? Stuur dan gerust een e-mail naar [email protected].

Blijf op de hoogte!