Innovatie

Proeftuin voor innovatie
Vooruitkomen, daar zijn nieuwe invalshoeken voor nodig. Frisse ideeën en andere inzichten. Zodat wat nu nog onmogelijk lijkt, toch realiteit wordt. We staan voor de opgave onze ecologische voetafdruk aanzienlijk te verkleinen, zodat reizen met het vliegtuig voor ons en toekomstige generaties mogelijk blijft. Als onderdeel van de luchtvaartwereld zetten we proactief in op innovatie, met klimaatneutraal vliegen als stip op de horizon. In de nabije toekomst zal innovatie geen doel op zich meer zijn, maar een vanzelfsprekendheid.

Innovatie en verbinding
Wij geloven in de kracht van innovatie en verbinding. Daarom zien we onszelf, in samenwerking met alle luchthavens van de Schiphol Group, als internationale proeftuin voor duurzame en hoogwaardige innovaties in de luchtvaartsector. Door de kleinschaligheid van onze luchthaven en onze relaties met universiteiten, scholen en innovatieve bedrijven kunnen we snel en efficiënt experimenteren en na succes, innovaties implementeren. Om innovatieve kruisbestuiving op gang te brengen en te houden, zijn mensen met goede ideeën altijd welkom op onze luchthaven.

Samenwerking met stichting RHIA
We werken nauw samen met stichting RHIA (Rotterdam The Hague Innovation Airport). RHIA is ons initiatief, samen met de gemeente Rotterdam. Samen werken we aan virtuele Airport Technology labs of het Fieldlab Next Aviation. Dit doen we samen met o.a. de TU Delft. Zo komt onderzoek tot stand naar hybride- en elektrisch/waterstof vliegen en taxiën. Ook bereiden we momenteel gezamenlijk een pilotinstallatie voor synthetische brandstof voor. Om de productie van kleine hoeveelheden duurzame kerosine mogelijk te maken.

Project Zenid
In samenwerking met SkyNRG (leider in SAF), Climeworks (leider in Direct Air Capture van CO2), duurzame energiebedrijf Uniper en stichting RHIA werken we aan project Zenid: Een demonstratiefabriek voor de productie van de eerste kerosine ter wereld die wordt gemaakt van CO2 uit lucht, water en hernieuwbare elektriciteit. We kijken naar de haalbaarheid van zo’n proefinstallatie op onze luchthaven of op een andere plek. Met Zenid willen we onze bijdrage leveren om er in de toekomst voor te zorgen dat de luchtvaart en haar leveranciers deel uitmaken van een koolstofvrije economie en maatschappij!

Het project is een vervolg op de Pre-Study die verricht is in 2019. Zenid wordt ondersteund door de partners die ook aan deze Pre-Study hebben samengewerkt: EDL, Sunfire, Ineratec en Urban Crossovers.

Bekijk voor meer informatie over dit project ook de video.

Power Up
Samen met Eindhoven Airport en Groningen Airport Eelde gaan we testen met elektrisch vliegen. De proef wordt ondersteund door Royal Schiphol Group en NLR – Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. In de gezamenlijke leeromgeving Power Up is het doel voor de luchthavens om kennis op te doen van de haalbaarheid, potentie en afhandeling van elektrische vluchten. De testresultaten worden gebruikt voor onderzoek naar het uitvoeren van lijndienstvluchten met elektrische vliegtuigen binnen Europa, om regio’s met elkaar te verbinden en een fijnmazig netwerk te creëren. Naar verwachting worden de eerste elektrische passagiersvluchten tussen luchthavens in Nederland binnen vijf jaar uitgevoerd.

Bekijk de video voor een korte samenvatting van het project.

Elektrisch vliegen
Is elektrisch vliegen met meer dan 2 personen tegelijk op termijn mogelijk? De luchtvaartwereld denkt van wel. Op Rottterdam The Hague Airport is een klein elektrisch toestel (de Pipestrel) in ontwikkeling, samen met oa. TU Delft en Koninklijke NLR. CEO Ron Louwerse van RTHA legt uit hoe die ontwikkeling gaat.

Waterstof vliegen
De luchtvaartsector werkt aan een plan voor een eerste emissievrije commerciële luchtvaartroute in 2024 met een 19-zitters vliegtuig tussen Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en London. Het toestel, dat ontwikkeld wordt door ZeroAvia, vliegt geheel op waterstof. Luchtvaartpartners ZeroAvia, Royal Schiphol Group, stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport en de luchthaven zelf hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om deze ambitie te realiseren.

Met de overeenkomst is een planning neergezet om de emissievrije luchtroute te realiseren. Het is in potentie de eerste internationale commerciële operatie ter wereld met een waterstof toestel. ZeroAvia en Royal Schiphol Group zijn in vergevorderde gesprekken met luchtvaartmaatschappijen om een ​​operator voor de geplande route te vinden. Ron Louwerse, CEO van Rotterdam the Hague Airport: “Het aan boord gaan bij een emissievrije vlucht van Rotterdam naar Londen is slechts het begin van duurzame luchtvaart en wordt mogelijk gemaakt door te pionieren en innovatie in de sector aan te jagen. Met Nederland als proeftuin van luchtvaart versterken we de concurrentie- en kennispositie en het vestigingsklimaat.”

Wil je de innovaties op Rotterdam The Hague Airport volgen? Abonneer je op onze burennieuwsbrief via deze link: www.rtha.com/nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte!