Innovatie

Proeftuin voor innovatie
Vooruitkomen, daar zijn nieuwe invalshoeken voor nodig. Frisse ideeën en andere inzichten. Zodat wat nu nog onmogelijk lijkt, toch realiteit wordt. We staan voor de opgave onze ecologische voetafdruk aanzienlijk te verkleinen, zodat reizen met het vliegtuig voor ons en toekomstige generaties mogelijk blijft. Als onderdeel van de luchtvaartwereld zetten we proactief in op innovatie, met klimaatneutraal vliegen als stip op de horizon. In de nabije toekomst zal innovatie geen doel op zich meer zijn, maar een vanzelfsprekendheid.

Innovatie en verbinding
Wij geloven in de kracht van innovatie en verbinding. Daarom zien we onszelf, in samenwerking met alle luchthavens van de Schiphol Group, als internationale proeftuin voor duurzame en hoogwaardige innovaties in de luchtvaartsector. Door de kleinschaligheid van onze luchthaven en onze relaties met universiteiten, scholen en innovatieve bedrijven kunnen we snel en efficiënt experimenteren en na succes, innovaties implementeren. Om innovatieve kruisbestuiving op gang te brengen en te houden, zijn mensen met goede ideeën altijd welkom op onze luchthaven.

Samenwerking met stichting RHIA
We werken nauw samen met stichting RHIA (Rotterdam The Hague Innovation Airport). RHIA is ons initiatief, samen met de gemeente Rotterdam. Samen werken we aan virtuele Airport Technology labs of het Fieldlab Next Aviation. Dit doen we samen met o.a. de TU Delft. Zo komt onderzoek tot stand naar hybride- en elektrisch/waterstof vliegen en taxiën. Ook bereiden we momenteel gezamenlijk een pilotinstallatie voor synthetische brandstof voor. Om de productie van kleine hoeveelheden duurzame kerosine mogelijk te maken.

Blijf op de hoogte!