Het zonnepark bestaat 1 jaar!

17 mei 2023

Eén jaar geleden werd het zonnepark naast de start- en landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) officieel geopend. Dit park, ontwikkeld door Unisun Energy in samenwerking met Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA), Eneco en Rotterdam The Hague Airport (RTHA), bestaat uit ruim 37.000 zonnepanelen en heeft een oppervlakte van maar liefst 7,7 hectare. Het park levert jaarlijks genoeg energie om de luchthaven bijna drie keer te voorzien van stroom. 

Door de grote hoeveelheid zon en het juist monitoren en onderhouden, heeft het zonnepark het eerste jaar zeer goed gepresteerd. De opgewekte stroom wordt op Rotterdam The Hague Airport gebruikt voor alles wat elektrisch is: van de lampen op de start- en landingsbaan, de elektrische bussen die passagiers vervoeren tot de bagageband. De overige opgewekte stroom die RTHA niet zelf gebruikt wordt deels gebruikt door Dura Vermeer en deels teruggeleverd aan het net. 

RTHA heeft als ambitie in 2030 volledig emissievrij te zijn in haar grondoperatie. De bouw van het zonnepark is voor Rotterdam The Hague Airport dan ook een belangrijke mijlpaal op het gebied van duurzaamheid. De elektriciteitsbehoefte blijft toenemen omdat in de duurzame energietransitie steeds meer voer- en werktuigen op RTHA elektrisch worden. Om in deze behoefte te kunnen voorzien is het lokaal opwekken van duurzame stroom essentieel.