Jaarverslag 2021: Herstel en investeren in duurzaamheid

18 februari 2022

Royal Schiphol Group publiceert vandaag, 18 februari 2022, de jaarcijfers over 2021. Rotterdam The Hague Airport is, samen met Eindhoven Airport, hiervan onderdeel. Het afgelopen jaar liet het vliegverkeer op de luchthavens van Royal Schiphol Group een geleidelijk herstel zien: het kwam langzaam op gang, trok aan tijdens de zomermaanden en zakte tegen het einde van 2021 weer in. Vergeleken met 2020 nam het aantal passagiers op Amsterdam Airport Schiphol met 22% toe tot in totaal 25,5 miljoen, waarvan 19,9 miljoen in de tweede helft van 2021. Vergeleken met het pre-coronajaar 2019 lag het aantal passagiers 64% lager.

Nederland bleef via Schiphol verbonden met 296 bestemmingen, waarvan 118 intercontinentaal. Wat de directe connectiviteit betreft is Schiphol nummer één van Europa gebleven in het connectiviteitsrapport van de ACI. Het onderliggende resultaat van Royal Schiphol Group over 2021 verbeterde tot een verlies van 287 miljoen, ten opzichte van een verlies van 521 miljoen in 2020.

Koploper
CEO Dick Benschop van Royal Schiphol Group: “Het is onze ambitie om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit. Er zijn twee belangrijke trends aan te wijzen die bepalend zullen zijn voor de manier van reizen: digitalisering en duurzaamheid. Wij willen sterker uit de coronacrisis komen. Onze organisatie is in 2021 met 20% gekrompen, maar tegelijkertijd ook fitter geworden. We houden onze uitgaven nauwlettend in de gaten, maar blijven stevig investeren in veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en innovatie, met in 2022 een budget van 800 miljoen euro. Voor 2022 verwachten we verder herstel. Het is duidelijk dat mensen graag reizen wanneer dat kan. Er blijft ook onzekerheid, omdat de wereld in 2022 nog steeds te maken heeft met de race tussen vaccinaties en mutaties. We kijken uit naar een belangrijk jaar met een agenda die vorm geeft aan de toekomst van de Group en Schiphol.”

Dick Benschop: “Het is onze ambitie om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit.”


Verkeer

Er waren op Amsterdam Airport Schiphol 266.967 vliegtuigbewegingen. Dat zijn er 17% meer dan in 2020 (227.304 vliegtuigbewegingen) en 46% minder dan in 2019 (496.826 vliegtuigbewegingen). Het luchtvrachtvolume op Amsterdam Airport Schiphol is met 16% gegroeid tot 1,67 miljoen ton. Er waren 23.997 vrachtvluchten, 1% meer dan in 2020 (23.782 vrachtvluchten) en 70% meer dan in 2019 (14.156 vrachtvluchten).

Het totale aantal passagiers op alle Nederlandse luchthavens van Royal Schiphol Group is met 23% gegroeid tot 29 miljoen (2020: 23,5 miljoen).

Financiën
Het onderliggende resultaat over 2021 komt uit op een verlies van 287 miljoen euro (2020: een verlies van 521 miljoen euro). De netto-omzet is met 18,6% gestegen naar 816 miljoen euro (2020: 688 miljoen euro). Schiphol Group heeft in het kader van de NOW-subsidieregeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) een beroep gedaan op overheidssubsidie ter waarde van 84 miljoen euro. Er zijn geen bonussen uitgekeerd aan de Raad van Bestuur en er is geen dividend betaald.

De luchtvaartopbrengsten die in 2021 wegvielen als gevolg van de coronapandemie, kunnen de komende jaren met de luchtvaartmaatschappijen worden verrekend. Schiphol Commercial heeft in 2021 een positief onderliggend resultaat geboekt van 127 miljoen euro. De combinatie van verrekening van weggevallen luchtvaartopbrengsten en diversifiëring van activiteiten biedt Schiphol de komende jaren voldoende ruimte om van de coronacrisis te herstellen.

In de jaarcijfers over 2021 is een aanzienlijke waardestijging van 252 miljoen euro opgenomen van de aandelen in Groupe ADP als gevolg van het beëindigen van de HubLink-overeenkomst. Deze grote non-cash-aanpassing en andere eenmalige resultaten zorgen voor een positief nettoresultaat van 105 miljoen euro in 2021 (2020: een verlies van 419 miljoen euro).

Investeringen
In 2021 heeft Schiphol Group 451 miljoen euro geïnvesteerd, merendeels in duurzaamheid, innovatie, dienstverlening en veiligheid. De voornaamste investeringen betroffen de Verdubbeling van de taxibaan Quebec, de bouw van de nieuwe A-pier en de herinrichting van Vertrekhal 1 met nieuwe securitylanes. We hebben onze samenwerking met TU Delft, HvA, NLR en de Nederlandse maakindustrie voortgezet om van onze luchthavens (Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Lelystad) proeftuinen, “Living Labs” te maken voor luchtvaartinnovatie. We hebben de app Notifly gelanceerd waarmee we onze buren 24 uur per dag op de hoogte houden van de hoeveelheid vliegverkeer die zij op hun locatie kunnen verwachten. Daarnaast is er geïnvesteerd in een proef met een autonome bagagetrekker, duurzaam taxiën, onderzoek naar nieuwe technologie om de concentraties ultrafijnstof te verminderen en participatie in de duurzame brandstoffabriek Synkero.

Vooruitzichten voor 2022
Het negatieve effect van de coronacrisis op de passagiersvraag blijft aanhouden. In het eerste halfjaar van 2021 bevonden de passagiersaantallen zich op een laag niveau. Maar in de tweede helft van het jaar nam het passagiersaantal toe. Hoewel het herstel van de luchtvaart met onzekerheid omgeven blijft en uiteraard afhankelijk is van de ontwikkelingen van het coronavirus en de daarmee samenhangende reismaatregelen, verwacht Schiphol Group in 2022 verder herstel. In lijn met onze eerder gepubliceerde vooruitzichten is de verwachting dat de passagiersaantallen op zijn vroegst pas in 2024 weer het niveau van 2019 zullen bereiken.