Persbericht

Rotterdam The Hague Airport versnelt bijmengen duurzame vliegtuigbrandstof

17 november 2023

Gisteren hebben Shell en RTHA een lange termijn overeenkomst getekend om met ingang van 2024 in alle vliegtuigen die tanken op RTHA duurzame vliegtuigbrandstof bij te gaan mengen. Op de luchthaven wordt er bovenop de Europese bijmengverplichting van 6%, minimaal 8% extra duurzame vliegtuigbrandstof bijgemengd. Zo kan er versneld doorgegroeid worden om de 14% doelstelling van de Nederlandse luchtvaartsector in 2030 te behalen. Duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel Sustainable Aviation Fuel (SAF), behoort tot de weinige maatregelen die nu beschikbaar zijn om de uitstoot van de internationale luchtvaart terug te dringen.

Wilma van Dijk, Algemeen Directeur RTHA: ”Duurzame brandstof is essentieel voor de toekomst van de luchtvaart. Dankzij deze lange termijn commitment kan Shell investeren in productiefaciliteiten en kunnen de luchtvaartmaatschappijen zich geleidelijk aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.

”Fantastisch om Rotterdam The Hague Airport te ondersteunen bij het terugdringen van luchtvaartuitstoot door de inzet van SAF”, aldus Jan Toschka, President van Shell Aviation. “Het is bijzonder om te zien dat een luchthaven zich voor de lange termijn committeert aan SAF percentages die boven de Europese bijmengverplichting liggen. Deze ambitie speelt een belangrijke rol bij het bieden van een sterke, stabiele vraag die nodig is voor het opschalen van het aanbod en het gebruik van SAF.“

Voordelen van SAF
Het toegevoegde deel duurzame brandstof kan leiden tot een CO2-reductie van 80% gemiddeld over de hele keten ten opzichte van reguliere kerosine. Daarnaast zorgen deze brandstoffen tot minder uitstoot van roet en ultrafijnstof, dat bij hogere percentages bijmenging beter is voor de luchtkwaliteit.

Shell bouwt op het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam een ​​fabriek voor biobrandstoffen met een capaciteit van 820.000 ton per jaar, die uit afvaloliën en -vetten SAF en hernieuwbare diesel zal produceren.

Fasering bijmenging
De prijs van SAF is nu nog veel hoger ten opzichte van fossiele kerosine. Daarnaast moet de productie van SAF op grote schaal nog op gang komen. Daarom is het belangrijk de extra bijmenging gefaseerd in te voeren. RTHA heeft ervoor gekozen om een lange termijn afspraak te maken met Shell zodat voor alle gebruikers het ingroeipad en de kosten duidelijk zijn.

Meer bijmenging noodzakelijk voor behalen doelen
Vanwege de Europese bijmengverplichting moet de luchtvaart in 2025 verplicht 2% SAF bijmengen. Dit neemt toe tot 6% in 2030. Echter, dit is niet genoeg om de ambitieuze doelen van de Nederlandse luchtvaartsector, zoals vastgelegd in het Akkoord Duurzame Luchtvaart, van 14% SAF in 2030 te kunnen behalen. RTHA wil daarom dat er extra bijgemengd wordt en start vervroegd met een ingroeipad van 2% in 2024. Hier komt tot 2030 elk jaar minimaal één procent bij. Op deze manier zal er minimaal 8% extra SAF in 2030 bijgemengd worden, bovenop de wettelijke 6%. Dankzij deze extra bijmenging wordt de doelstelling van 14% SAF op deze luchthaven in ieder geval behaald.

Een video hierover vind je op ons YouTube kanaal: Rotterdam The Hague Airport versnelt bijmengen duurzame vliegtuigbrandstof – YouTube