Rotterdam The Hague Airport stuurt actief op verbetering van de luchtkwaliteit

25 april 2023
Terug

Door de verbranding van diesel en kerosine komen er verschillende schadelijke stoffen vrij. Een van die stoffen is ultrafijn stof (UFP). Over het effect van UFP op de gezondheid is wereldwijd nog weinig bekend, echter sinds kort zijn er aanwijzingen dat dit schadelijk kan zijn. Met name voor werknemers op het platform. Rotterdam The Hague Airport (RTHA) hecht veel belang aan een veilige en gezonde werk- en leefomgeving en zet daarom actief in op het verbeteren van de luchtkwaliteit op en rond de luchthaven.

Ultrafijn stof metingen 
In 2018 is in opdracht van RTHA een onderzoek uitgevoerd door TNO naar UFP in de direct omliggende woonwijken. De conclusie uit het rapport luidde dat naar schatting c.a. 15% van ultrafijn stof in de direct omliggende woonwijken afkomstig is van de luchthaven. De overige 85% van ultrafijn stof komt van andere bronnen zoals wegverkeer en haven/industrie. TNO heeft in de zomer van 2022 in opdracht van RTHA een oriënterende meting naar ultrafijn stof op het platform uitgevoerd. Eind december 2022 is het conceptrapport opgeleverd. Door de metingen is duidelijk geworden dat er verhoogde concentraties UFP op het platform zijn. 

Elektrificatie grondmaterieel
De luchthaven maakt zich in samenwerking met externe partners al langer op diverse manieren sterk voor het reduceren van uitstoot. Zo zal al het Diesel-aangedreven materieel uiterlijk 2030 geëlektrificeerd worden. Tot die tijd rijden alle niet-elektrische voertuigen op fossielvrije HVO100 brandstof, welke de uitstoot vermindert met 89% CO₂, 33% fijnstof en 9% stikstof ten opzichte van reguliere diesel. Daarnaast onderzoekt RTHA momenteel welke infrastructuur aanpassingen er nodig zijn om alle maatregelen door te kunnen voeren zodat de uitstoot van voertuigen op het platform uiterlijk 2030 nul bedraagt. Ook heeft de luchthaven richtlijnen opgesteld voor de luchtvaartmaatschappijen om het gebruik van APU’s (de hulpmotor die in het vliegtuig de energie levert voor functies anders dan voortstuwing van het vliegtuig) op het platform te beperken. 

Persoonlijke bescherming
Om personeel op het platform zo goed mogelijk te beschermen tegen blootstelling aan ultrafijn stof zijn er verschillende maatregelen getroffen. Zo zijn er werkinstructies opgesteld over de veiligste werkposities op het platform en wordt het personeel geadviseerd om op het platform beschermende mondkapjes te dragen.

Vervolgonderzoek
De eerste oriënterende metingen hebben aangetoond dat er verhoogde concentraties op het platform zijn. Het is echter nog niet duidelijk wat dit betekent voor het personeel op het platform. Hoe schadelijk de deeltjes zijn hangt af van de afstand tot de bron, de hoogte van de concentraties en de tijdsduur. Deze factoren worden in de zomer van 2023 verder onderzocht door TNO. De onderzoeken zijn dus gericht op de luchtkwaliteit op het platform en hebben geen invloed op de reeds uitgevoerde metingen in de omgeving. In het kader van het nieuwe luchthavenbesluit wordt momenteel een milieueffectrapportage uitgevoerd. Ook hier wordt luchtkwaliteit onderzocht.