Rotterdam The Hague Airport zet baansturing in om geluidsoverschrijding te voorkomen

26 mei 2023

Door bovengemiddeld vaak voorkomende noorden- en oostenwind, is er de afgelopen maanden meer gebruik gemaakt van landingen over Schiedam. Hierdoor loopt het geluidshandhavingspunt aan de zijde van Schiedam sneller vol dan gepland. Om een overschrijding aan het einde van het gebruiksjaar, wat loopt van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023, te voorkomen, stelt RTHA vanaf 27 mei baansturing in.

Meer landingen via Schiedam

De geluidsbelasting boven Schiedam, als gevolg van landend verkeer op baan 06 is te hoog, wat leidt tot extra geluid voor omwonenden aan de westkant van de luchthaven. RTHA heeft de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en gebruikers verzocht te voldoen aan de baansturing, om zo (waar veilig) meer landingen te laten plaatsvinden op baan 24.

Baansturing voorkomt vaak overschrijding

In gebruiksjaren 2019 en 2020 was baansturing voldoende om een overschrijding te voorkomen. In 2022 is ook vanaf mei baansturing ingezet, maar bleek het in juli noodzakelijk om daarnaast ook andere maatregelen in te zetten zoals het verbieden van groot lesverkeer en het stoppen met (her)uitgifte van slots.

In eerste instantie wordt de baansturing ingezet tot eind augustus. Indien het baangebruik terugkeert naar normale waarden, dan zal de baansturing weer beëindigd worden. Mocht het baangebruik eind augustus nog steeds te veel afwijken, dan zal deze verlengd worden tot het einde van het gebruiksjaar, 31 oktober.