Stikstof rechten Rotterdam The Hague Airport

2 mei 2024
Terug

Als luchthaven hebben we de opdracht om te zorgen voor een natuurvergunning. Daarvoor hebben we al in 2020 een aanvraag gedaan bij het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV). In 2023 hebben we op verzoek van het ministerie aanvullende informatie aangeleverd. Onderdeel van deze aanvraag is de hoeveelheid stikstof die RTHA maximaal mag uitstoten en hoeveel historische rechten de luchthaven heeft. In de aanvraag gaan wij uit van de bestaande stikstofrechten en verwachten wij dat het niet nodig is boeren uit te kopen. Wij zijn in afwachting van een besluit over de aanvraag van de natuurvergunning. 

Echter, voor de zekerheid hebben we wel actie ondernomen om onze bedrijfsvoering veilig te stellen en hebben we van twee boerderijen de stikstofrechten gekocht. Dit betrof in beide gevallen boerderijen die hun veestapel aan het inkrimpen waren. Dit is een mogelijkheid die voor elk bedrijf en dus ook voor ons open staat. Zoals we het op dit moment kunnen inschatten, hebben we de stikstofrechten niet nodig voor de aanvraag van de natuurvergunning. In dat geval worden de rechten teruggegeven aan de overheid of aan de natuur.