Website live van Luchthavenbesluit

10 februari 2021

Voor het participatietraject Luchthavenbesluit is een speciale website ontworpen. De site is onlangs live gedaan: www.luchthavenbesluit.nl. Op de website lees je alle informatie over het traject, het laatste nieuws, relevante documenten en veelgestelde vragen. Ook kun je hier in contact komen met de procesbegeleiding. De site wordt de komende tijd verrijkt met informatie.

In het traject ‘Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport’ zijn inmiddels de eerste stappen gezet om het proces van participatie met alle belanghebbenden in de regio te starten. De oriëntatiefase is achter de rug. Nu wordt begonnen met het intensief informeren en betrekken van deelnemers in het traject. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.

Voorkeursscenario
De partijen spreken in het traject met elkaar over het toekomstig gebruik van de luchthaven en het vliegverkeer in de regio. Er wordt toegewerkt naar een voorkeurscenario, waarin de belangen van alle partijen terugkomen. Het streven is om dit scenario aan het einde van dit jaar af te ronden.

Werken aan voorkeurscenario
Het participatietraject dat nu wordt doorlopen is op deze manier voor alle partijen een nieuw fenomeen. De participatie om tot een voorkeurscenario te komen is bedoeld om belangrijke onderwerpen, zoals leefbaarheid, milieu, ruimte, werkgelegenheid, logistiek, bedrijven in de buurt en innovatie aandacht te geven. In de afgelopen maanden zijn vele gesprekken gevoerd met betrokkenen om hun belangen in kaart te brengen. Deze zijn vertaald naar een concreet plan van aanpak waarbij alle belangen gelijkwaardig aan tafel zitten. Ook Rotterdam The Hague Airport is deelnemer aan in dit proces. Bekijk ook de video over het proces.

De gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam, de Provincie Zuid Holland en het Ministerie van I&W onderschrijven het belang van goede participatie en dragen bij aan de bekostiging van het onafhankelijk projectteam.

Meer info: www.luchthavenbesluit.nl.