Groot onderhoud op RTHA is afgerond

11 april 2022

De grote onderhoudsbeurt op en nabij de taxibaan voor vliegtuigen op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is afgerond. De werkzaamheden duurden een half jaar en er is veel gedaan.

De taxibaan was hard toe aan een opknapbeurt. Het laatste grote onderhoud dateert al van eind jaren negentig. Het onderhoud is nodig om de veiligheid voor het taxiënd vliegverkeer te kunnen blijven garanderen. Op dit moment kent het asfalt teveel (gerepareerde) scheuren. De taxibaan kreeg helemaal nieuw asfalt om dit op te lossen. De twee intersecties aan beide uiteinden van de taxibaan zijn verbreed en voorzien van nieuw asfalt. Het werk is uitgevoerd door KWS.

Er werd vooral in de nachtelijke uren gewerkt. RTHA ging in de week van 29 november vorig jaar zelfs zeven dagen dicht voor het grote onderhoud aan de kilometerslange taxibaan Victor en de zijwegen. Ook zijn de oude signs (informatieborden) langs de taxibaan vervangen door LED signs.

Nieuwe LED-verlichting langs de baan (foto: RTHA)

Hergebruik asfalt
Rotterdam The Hague Airport zet bij de aanleg van nieuw asfalt in op klimaat neutrale en circulaire infrastructuur. De verduurzaming van het asfalt voor de taxibaan maakt hier deel van uit. Dit zijn, normaal gesproken, namelijk materiaalstromen met een grote milieu en CO2-impact. Bij de aanleg van dit asfalt richten we ons samen met KWS. op het hergebruik van materialen en het toepassen van duurzame materialen en productieprocessen.

Het asfalt wat vrijkomt na de renovatie wordt grotendeels hergebruikt in nieuw asfalt. In dit project wordt in zowel de onder- als de tussenlagen asfalt hergebruik. KWS is tevreden met het verloop van de werkzaamheden: “Het onderhoud was nodig om de veiligheid voor het taxiënd vliegverkeer te kunnen blijven garanderen,” vertelt projectleider Jack de Jong erover. “KWS heeft de taxibaan over de volledige lengte van 2500 meter opnieuw geasfalteerd met gerecycled asfalt. Daarnaast zijn alle kolken en betongoten vernieuwd, is er nieuwe ledverlichting geplaatst. KWS-ondernemingen MJ. Oomen en Gebr. van Kessel waren respectievelijk verantwoordelijk voor de relining- en de bemalingswerkzaamheden.”

Productie op locatie
Op verschillende locaties is de volledige asfaltconstructie verwijderd en een nieuwe (Cement Treated Base) CTB fundering teruggebracht, inclusief asfaltverharding. De CTB is op locatie geproduceerd om de CO2-uitstoot te verminderen.

“Groot onderhoud uitvoeren aan een banenstelsel heeft direct grote operationele gevolgen, zegt RTHA-manager gebouwen en terreinen Edwin Nobel. “Door een gedegen voorbereiding en veel zeer betrokken aannemers, onderaannemers, interne en externe afdelingen is het project succesvol afgerond en zijn wij en onze gebruikers zeer tevreden over het eindresultaat”.

De renovatiewerkzaamheden langs de taxibaan duurden een half jaar (foto: Koen Laureij).