Persbericht

RTHA doet vervolgonderzoek na vondst PFAS rondom de brandweer-oefenplaats

14 december 2023

Recent bodemonderzoek op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft aangetoond dat er verhoogde concentraties PFAS aanwezig zijn rondom de brandweer-oefenplaats. Omdat RTHA veel waarde hecht aan een veilige en gezonde werk- en leefomgeving op en rond de luchthaven, heeft zij opdracht gegeven om vervolgonderzoek te doen rondom het terrein bij de brandweer-oefenplaats.  

Bodemonderzoek op brandweer-oefenplaats 
In september 2023 heeft advies- en ingenieursbureau TAUW, in opdracht van RTHA, bodemonderzoek gedaan op de brandweer-oefenplaats. Uit dit onderzoek is gebleken dat er verhoogde concentraties PFAS in de grond, het grondwater en de sloten rondom de oefenplaats zitten. Het gaat hier om een eenmalige meting. Om een goed beeld te krijgen van de oorzaak, omvang en risico’s van de verontreiniging, is  vervolgonderzoek nodig. 

Vervolgonderzoek  
In januari 2024 worden vervolgmetingen uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau TAUW. Naast uitgebreidere metingen op de brandweer-oefenplaats worden ook aan de buitenzijde van de luchthaven rondom de brandweer-oefenplaats metingen gedaan. De resultaten van dit onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2024 verwacht en gedeeld met de belanghebbenden. RTHA werkt hierin nauw samen met de gemeente Rotterdam, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de GGD en DCMR Milieudienst Rijnmond.  

De nabijgelegen volkstuinvereniging en ponyclub zijn reeds geïnformeerd. Wegens eerder geconstateerde bodemverontreiniging op het volkstuinencomplex, is destijds het advies aan een deel van de volkstuinen al gegeven om eventuele gewassen in bakken te telen.  

Aanleiding  
Aanleiding voor het recente onderzoek was dat tijdens renovatiewerkzaamheden van de taxibaan eind 2021 verhoogde concentraties PFAS in de grond zijn gevonden. Dit was vlakbij de voormalige brandweer-kazerne. De verontreiniging is in 2022 afgevoerd naar een erkend verwerker. Gebruikelijk is vervolgens om in kaart te brengen of er nog meer verontreiniging is.  

PFAS in blusmiddelen brandweer 
RTHA heeft een eigen bedrijfsbrandweer voor calamiteiten op de luchthaven. RTHA bluste tijdens incidenten en oefeningen in het verleden met een wettelijk voorgeschreven PFAS-houdend blusmiddel. Sinds 2020 wordt, dankzij een aanpassing in EASA wet- en regelgeving, op RTHA geen PFAS-houdend blusmiddel bij incidenten meer ingezet. Sinds 2005 gebruikt de brandweer bij blusoefeningen op de luchthaven alleen nog maar water.   

Wat zijn PFAS? 
PFAS is een groep van chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Ze breken slecht af, verspreiden zich makkelijk en hopen zich op in planten, dieren en mensen. PFAS zitten overal in Nederland in kleine hoeveelheden in de bodem, het grondwater, het oppervlaktewater en in planten en dieren. Ze komen onder meer via ons eten en drinken in ons lichaam terecht.  

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Bekijk de veelgestelde vragen op deze pagina of stuur een e-mail naar [email protected]