Persbericht

Ondanks minder commercieel vliegverkeer toch mogelijke overschrijding geluidsruimte op Rotterdam The Hague Airport

12 september 2022

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) dreigt de geluidsruimte dit gebruiksjaar (1 november 2021 tot 31 oktober 2022) te overschrijden, ondanks de daling in commercieel vliegverkeer. De oorzaak hiervan is tweeledig, namelijk de onvoorziene toename van de traumahelikopter en de aanhoudende oostenwind.

Genomen maatregelen hebben bijgedragen aan minder commerciële vliegtuigbewegingen

Door bovengemiddeld vaak voorkomende noorden- en oostenwind, is er meer gebruik gemaakt van landingen in noordoostelijke richting. Het betreft het geluidshandhavingspunt aan de zijde van Schiedam.De luchthaven heeft er alles aan gedaan om een overschrijding van de geluidsruimte te voorkomen. Zo heeft RTHA in mei baansturing ingesteld en hiermee de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en gebruikers verzocht hieraan te voldoen, om zo te compenseren voor extreem baangebruik door noorden en oostenwind. In 2019 en 2020 was baansturing voldoende om een overschrijding te voorkomen. Daarnaast zijn ook andere maatregelen toegepast, zoals het verbieden van groot lesverkeer en is sinds 27 juli gestopt met (her)uitgifte van slots.

Dit heeft geleid tot minder commercieel verkeer in 2022 ten opzichte van 2019. Het aantal vliegtuigbewegingen van het commercieel verkeer op Rotterdam The Hague Airport zal aan het eind van het huidige gebruiksjaar circa 1.000  bewegingen lager zijn dan in het laatste ‘normale’ gebruiksjaar 2019.

Grote toename bewegingen traumahelikopter

Ondanks de daling in commercieel vliegverkeer en sturende maatregelen is er toch sprake van een dreigende geluidsoverschrijding. Dit komt door de onvoorziene toename van de traumahelikopter.

De traumahelikopter is dit jaar aanzienlijk meer gaan vliegen dan door RTHA geprognotiseerd (prognose is o.b.v. realisatie 2019) en is vaker uitgerukt in de nacht. Het aantal bewegingen van de traumahelikopter is de afgelopen twaalf maanden met 26% gestegen in vergelijking met 2019. Als gevolg van de zogeheten nachtstraffactor (waardoor vluchten in avond en nacht zwaarder meetellen) is de bijdrage van dit segment in de geluidsberekeningen met 42% gestegen ten opzichte van gebruiksjaar 2019.

RTHA onderschrijft het belang van de aanwezigheid van de traumahelikopter op de luchthaven en de onmisbare rol die deze vervult in de regio en pleit daarom voor het zo spoedig mogelijk splitsen van de gezamenlijke geluidsruimte. RTHA heeft geen inzicht in de prognoses van de traumahelikopter en kan dit verkeer niet sturen.

Mogelijke oplossing

Rotterdam The Hague Airport heeft er alles aan gedaan om binnen de geluidsruimte te blijven en blijft zich inspannen om een overschrijding te voorkomen. De combinatie van oostenwind en de toename van de traumahelikopter, met name in de nacht, blijft echter een aandachtspunt. RTHA pleit al sinds 2005 voor het scheiden van de geluidsruimte van het reguliere verkeer van de luchthaven (waar de luchthaven sturing aan kan geven) en de traumahelikopter (waar de overheid alleen sturing aan kan geven), zoals opgenomen in de Luchtvaartnota en voorbereid in de Wet luchtvaart. Dit moet nu zo snel mogelijk gebeuren, want dan kan het commerciële vliegverkeer op de juiste wijze worden gehandhaafd.

Vervolgstappen

RTHA betreurt deze ongelukkige samenloop van omstandigheden en de hinder die mogelijk wordt ondervonden door omwonenden en gaat met de betrokken ministeries in gesprek over deze situatie.