Rotterdam The Hague Airport blijft binnen de geluidsruimte

9 november 2023

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is dit gebruiksjaar, wat loopt van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023 binnen de door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde geluidsruimte gebleven. In de berekeningen is gerekend met de stillere traumahelikopter. RTHA had sinds 27 mei al baansturing ingezet om te voorkomen dat het geluidhandhavingspunt aan de zijde van Schiedam te snel vol zou lopen. 

Baangebruik 

Als gevolg van de baansturing is het aandeel van de geluidsbelasting aan de zijde van Schiedam minder geworden. Dit was wel afhankelijk van de windrichting omdat vliegtuigen tegen de wind in moeten landen en starten. Over het hele gebruiksjaar genomen bleef het aandeel van landingen aan de kant van Schiedam nog wel boven het langjarig gemiddelde. 

Stillere helikopter 

RTHA heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om voor het bepalen van de geluidsbelasting te kunnen rekenen met de stillere (trauma)helikopter. Aanleiding hiervoor is dat in de geluidsberekeningen voor de handhaving gerekend wordt met een meer luidruchtige variant van de helikopter, terwijl in de praktijk op de luchthaven sinds 2018 voor het grootste deel een significant stillere variant vliegt.  

Geluidsberekeningen met stillere helikopter 

De geluidstabellen zijn op 31 oktober 2022 aangepast, echter de Regeling burgerluchthavens (RBL) maakte het nog niet mogelijk om de stillere helikopter ook daadwerkelijk mee te rekenen. Deze aanpassing van de RBL is op 9 oktober jl. gepubliceerd.  RTHA heeft toegezegd dat de ruimte voor het commercieel verkeer niet zal toenemen totdat het nieuwe luchthavenbesluit van kracht is. 

Scheiding geluidsruimtes 

In het nieuwe luchthavenbesluit vraagt RTHA om een scheiding van de geluidsruimte van het commerciële verkeer, waar de luchthaven op kan sturen en het maatschappelijke verkeer, waar de overheid op stuurt. Het aantal bewegingen van de helikopter (met name in de nacht waar deze tien keer zo zwaar meetelt) is de afgelopen jaren verder toegenomen en daarmee ook het gebruik van de geluidsruimte.