Participatietraject Rotterdam The Hague Airport afgerond

15 november 2022

Deelnemers aan het participatietraject van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) hebben dit afgesloten met een Eind Product Participatietraject (EPP).  Hierin staan de uitkomsten van een intensieve dialoog over het toekomstig gebruik van de luchthaven. Tijdens het laatste overleg hebben partijen het EPP overhandigd aan de directie van RTHA. De luchthaven is nu aan zet om de formele aanvraag voor een Luchthavenbesluit te starten.

Rotterdam The Hague Airport initieerde met belanghebbenden uit de omgeving van de regionale luchthaven een participatietraject in opmaat naar een nieuw Luchthavenbesluit. Onder leiding van onafhankelijke procesbegeleiding hebben de deelnemers de afgelopen twee jaar met elkaar een intensieve dialoog gevoerd over het toekomstig gebruik van de luchthaven, het vliegverkeer en de impact in de regio. Met het eindproduct is geprobeerd de verschillende belangen en wensen inzichtelijk te maken. Voor RTHA kan het nu de basis vormen in haar officiële aanvraag bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het resultaat

In hoofdlijnen is in het Eindproduct Participatietraject opgenomen:

  • Minder hinder voor omwonenden is het uitgangspunt
  • De openingstijden van de luchthaven blijven ongewijzigd
  • De ruimtelijke geluidscontour krimpt waardoor de omliggende gemeenten niet in hun woningbouwopgave beperkt worden
  • Er komt een gescheiden gebruiksruimte voor maatschappelijk verkeer en overig verkeer
  • Nachtvluchten verminderen en de ruimte voor positievluchten neemt af
  • De ‘randen van de dag’ worden beschermd: het aantal starts en landingen wordt bevroren en het gebruik van oudere vliegtuigtypes wordt verder ontmoedigd
  • Mogelijke ontwikkelruimte moet verdiend worden door hinderreductie middels vlootvernieuwing van groot handelsverkeer en kan alleen plaatsvinden mits overige emissies niet toenemen en is mogelijk tussen 09:00-21:00u.

Verdere details en overwegingen zijn terug te vinden op www.luchthavenbesluit.nl

Bekijk hier het Eindproduct Participatietraject.

Vervolgtraject

Het komend jaar zal RTHA gebruiken om de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit voor te bereiden. Wilma van Dijk, CEO Rotterdam The Hague Airport: “Wij zijn alle betrokken partijen dankbaar voor het vele werk dat zij hebben verricht. Het is een complexe opgave met verschillende belangen. Wij zullen waar consensus is het EPP gebruiken en daar waar overeenstemming ontbreekt een geïnformeerde afweging maken”.

Rotterdam The Hague Airport start met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) als eerste stap om vervolgens een Milieueffecten Rapport (MER) en andere onderzoeken uit te laten voeren. Zowel de NRD als ook het MER en een ontwerp Luchthavenbesluit worden, op verschillende momenten, door het bevoegd gezag ter inzage gelegd en staan dan open voor indiening van zienswijzen.

Het streven is om uiterlijk 1 januari 2025 het nieuwe Luchthavenbesluit in werking te laten treden.