Rotterdam The Hague Airport blijft binnen geluidsnormen

22 februari 2021

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft het afgelopen jaar geen overschrijdingen voor geluid laten zien. Dat schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar handhavingsrapportages 2020. De wereldwijde coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen en sterk afgenomen vliegbewegingen zijn daarbij van grote invloed.

Voor alle regionale luchthavens in Nederland gelden geluidsnormen en regels voor het gebruik van de luchthaven. Voorschriften voor vertrekroutes moeten er bovendien voor zorgen dat zo min mogelijk over bewoond gebied gevlogen wordt. De ILT controleert of RTHA zich aan de geluidsnormen en regels houdt en kan indien nodig sancties opleggen.

Na afloop van ieder gebruiksjaar (periode 1 november – 31 oktober) stelt de ILT een handhavingsrapportage op met de resultaten van haar toezicht. Deze jaargang wijkt in alle opzichten af van eerdere gebruiksjaren door de invloed van de wereldwijde en nationale COVID-19 problemen. Naast het openbare leven wordt ook de luchtvaart sterk be├»nvloed door de maatregelen en restricties. Vergelijkingen met, grote lijnen of ontwikkelingen vanuit voorgaande jaren zijn daardoor niet te maken. De ILT heeft in dit gebruiksjaar geen aanleiding gezien voor maatregelen in verband met geluidsoverschrijdingen.

Op Rotterdam The Hague Airport halveerde het aantal nachtvluchten. 8 van die vluchten werden nader onderzocht maar de ILT constateerde geen overtredingen. Daarnaast blijken alle 71 afwijkingen op voorgeschreven vertrekroutes het gevolg van instructies van de luchtverkeersleiding met het oog op veiligheid.

Klik hier voor het volledige handhavingsrapportage van Rotterdam The Hague Airport.