Volkstuingebruikers rondom Rotterdam The Hague Airport kunnen groenten uit de tuin blijven eten

2 april 2024

Bij nieuwe metingen aan de buitenzijde van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zijn op sommige plekken verhoogde concentraties PFAS gevonden. GGD Rotterdam-Rijnmond stelt dat leden van Volkstuinvereniging Wilgentuin en Volkstuinvereniging Zuiderlaan hun tuinen kunnen blijven bewerken en de verbouwde groenten kunnen blijven eten. Als ze maar enkele adviezen naleven.

Uitkomsten metingen
In januari 2024 zijn vervolgmetingen naar PFAS gedaan door advies- en ingenieursbureau TAUW. Bij Volkstuinvereniging Wilgentuin, Ponyclub de Schieruiters en in de naastgelegen sloten hebben metingen plaatsgevonden in de grond, het grondwater en het oppervlaktewater. Op verzoek van de gemeente is ook Volkstuinvereniging Zuiderlaan bemeten. De GGD voerde op basis van deze resultaten een gezondheidskundige beoordeling uit. De gehalten aan PFAS in de meeste tuinen zijn op beide volkstuinverenigingen hoger dan de advieswaarde voor dagelijks eten uit de tuin. Dit kan een risico zijn voor tuinders die elke dag uit de eigen tuin eten. Als tuinders af en toe uit eigen tuin eten, is de extra hoeveelheid PFAS die ze binnenkrijgen gering. Het gezondheidsrisico is dan klein. Verder zijn de concentraties PFAS in het slootwater direct langs de volkstuinen, op sommige plekken hoger dan de norm voor het besproeien van moestuinen.

Adviezen voor volkstuinen en ponyclub

De 2 nabijgelegen volkstuinverenigingen en ponyclub zijn geïnformeerd over de onderzoeksresultaten. De tuinders krijgen van de GGD het advies om het eten van groenten uit eigen tuin af te wisselen met groenten uit de supermarkt en eventueel te telen in bakken. Daarnaast adviseert de GGD om niet te sproeien met slootwater. Voor de ponyclub zijn geen maatregelen noodzakelijk.

Aanleiding metingen
In 2023 zijn tijdens metingen rond de brandweer-oefenplaats en 2 naastgelegen sloten verhoogde concentraties PFAS gevonden. Toen is echter maar één keer gemeten. Dat gaf te weinig informatie om conclusies te trekken. Vandaar dat in januari 2024 vervolgmetingen zijn gedaan.

RTHA werkt in dit proces nauw samen met de gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de GGD Rotterdam Rijnmond en DCMR Milieudienst Rijnmond.  

PFAS in blusmiddelen brandweer 
RTHA heeft een eigen bedrijfsbrandweer voor calamiteiten op de luchthaven. RTHA bluste tijdens incidenten en oefeningen in het verleden met een wettelijk voorgeschreven PFAS-houdend blusmiddel. Sinds 2020 wordt, dankzij een aanpassing in EASA wet- en regelgeving, op RTHA geen PFAS-houdend blusmiddel meer ingezet bij incidenten. Sinds 2005 gebruikt de brandweer bij blusoefeningen op de luchthaven alleen nog maar water.   

Wat zijn PFAS? 
PFAS is een groep van chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Ze breken slecht af, verspreiden zich makkelijk en hopen zich op in planten, dieren en mensen. PFAS zitten overal in Nederland in kleine hoeveelheden in de grond, het grondwater, het oppervlaktewater en in planten en dieren. Ze komen onder meer via ons eten en drinken in ons lichaam terecht.  

Een Q&A en eerdere berichten zijn te vinden op www.rtha.com/pfas.