Vanwege verbouwingswerkzaamheden kan het extra druk zijn op de luchthaven. Meer informatie

Nachtregime

Rotterdam The Hague Airport is als internationale luchthaven 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar geopend.

’s Avonds en ’s nachts is een aantal beperkingen van toepassing, het nachtregime. Hieronder vindt u meer informatie over de inhoud van het nachtregime en over de verruiming van de openingstijden.

Beperkingen

 

  • Tussen 23:00 en 07:00 uur is de luchthaven alleen geopend voor vliegtuigen met technische storingen, reddingsvluchten, spoedeisende medische vluchten (bijvoorbeeld voor orgaandonaties), trauma-, kustwacht- en politiehelikopter, uitwijkers (vliegtuigen die op de luchthaven van hun bestemming niet kunnen landen door bijvoorbeeld weersomstandigheden), zakelijke personenvluchten met vliegtuigen uitgerust met minder dan 20 stoelen;
  • Tussen 23:00 en 00:00 uur zijn starts en landingen van vertraagde grote vliegtuigen toegestaan (onder bepaalde voorwaarden) en ook landingen van grote toestellen uit de stilste categorie;

 

 

  • Tussen 00:00 en 01:00 uur mogen vertraagde stille grote vliegtuigen landen;
  • Vanaf 06:00 uur zijn landende positievluchten toegestaan (vliegtuigen die zonder passagiers binnenkomen om na 07:00 uur de dienst te beginnen);
  • Het Rijk (de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu) kan ontheffing verlenen in overige (bijzondere) gevallen.

Gebruiksplanjaar 2016

Op 31 oktober is het gebruiksplanjaar 2016 voor Rotterdam The Hague Airport afgelopen. Handhaving van de omzettingsregeling loopt per gebruiksplanjaar. Voor 2016 liep deze van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016. Rotterdam The Hague Airport is 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend, maar kent wel een stringent nachtregime tussen 23.00 en 07.00 uur waarin alleen bepaalde typen verkeer zijn toegestaan.

 

In het gebruiksplanjaar 2016 heeft tussen 23.00 en 07.00 uur in totaal 1.029 keer een vliegtuig of helikopter gebruik gemaakt van de luchthaven. Dit is een toename van 54 vluchten in de nachtelijke periode ten opzichte van het gebruiksplanjaar 2015, waar er 975 vluchten in de nacht plaatsvonden.

 

De belangrijkste groep vluchten in de nacht (43%) betreft de spoedeisende medische vluchten die voor het grootste deel wordt ingevuld door de traumahelikopter. Het spoedeisend medisch verkeer in de nacht is toegenomen met 82 vluchten van 356 vorig jaar naar 438 in 2016. De toename van de traumahelikopter was hierbinnen nog groter met een toename van 101 vluchten. Van 293 vluchten van vorig jaar naar 394 dit jaar. Het overige medisch spoedeisend verkeer is licht afgenomen.

 

Het aantal vluchten dat de traumahelikopter uitvoert is (sinds de uitbreiding in februari 2011 met de inzet in de nacht) ieder jaar toegenomen. Dit geldt zowel voor overdag als ’s nachts. De traumahelikopter heeft in gebruiksplanjaar 2016 ruim 21% van de totale geluidsruimte van Rotterdam The Hague Airport gebruikt. Samen met de politiehelikopter (die vanaf Rotterdam The Hague Airport overigens niet in de nacht wordt ingezet) is het gezamenlijke aandeel van maatschappelijk verkeer in de milieugeluidsruimte van de luchthaven bijna 25%.

 

Alle andere categorieën van vluchten tussen 23.00 en 07.00 uur bleven stabiel of lieten een daling zien. Andere significante categorieën van vluchten tussen 23.00 en 07.00 uur betreffen zakenvliegtuigen (286 vluchten, 28%) en de vluchten die gepland waren voor 23.00 uur, maar door operationele redenen vertraagt binnenkwamen tussen 23.00 en 23.59 uur (234 vluchten, 23%). Alle overige categorieën van nachtvluchten vormen met elkaar circa 6%.

 

Na overleg met de BTV is besloten om de maandstatistieken vanaf het gebruiksplanjaar 2017 uit te splitsen. Er zullen nu duidelijk drie categorieën worden weergegeven, te weten: Privévluchten, Medisch spoedverkeer en Politie/Militair en Overheid.

 

Bekijk hieronder de overzichten voor 2016 en 2017.

Avondweerbericht

Graag houden wij u via onderstaande grafieken op de hoogte van het ‘avondweerbericht’. Het weerbericht laat zien hoeveel vluchten er op de gegeven tijdstippen worden verwacht.