Verlening start-/landingsbaan en de “Bollenvluchten”

14 juli 2021

Begin 1964 blijkt uit een nota van B&W dat de start- landingsbaan te kort is. Luchtvaartmaatschappijen vertrekken vanwege de beperkte lengte. Dus werd er toestemming aan de gemeenteraad gevraagd om deze te verlengen. In 1966  werd de start- landingsbaan verlengd tot zo’n 2.200 meter en voorzien van een parallelle taxibaan.

In deze periode was er een explosieve groei van het vliegverkeer door onder andere de “Bollenvluchten”, met name in de maanden april en mei. Doordat het Engelse pond veel waard was in Nederland, kwamen Engelse toeristen onze kant op. Zij kwamen vooral voor de Keukenhof, vandaar de naam “Bollenvluchten”. De populariteit van deze vluchten duurt tot ongeveer 1974.