Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

26 januari 2023

RTHA is de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit aan het voorbereiden. In het Luchthavenbesluit worden onder meer belangrijke regels en grenswaarden waar luchthavens zich aan moeten houden vastgelegd. Als regionale luchthaven heeft RTHA het initiatief genomen een participatietraject te starten, begeleid door een onafhankelijk bureau. In dit traject zijn gemeenten, bewoners, het bedrijfsleven, milieuorganisaties en gebruikers van de luchthaven vertegenwoordigd. In november 2022 is het Eind Product Participatie (EPP) afgerond door de deelnemers. Dit dient als basis voor de aanvraag van het nieuwe Luchthavenbesluit, waar de minister van I&W in 2024 een besluit over zal nemen zodat deze per 1 januari 2025 in werking zal treden.

Om zorgvuldig te handelen heeft RTHA ervoor gekozen om ten behoeve van het Luchthavenbesluit een volledige milieueffectrapportage (m.e.r.) uit te voeren. De eerste stap voor een m.e.r. is het doen van voorstellen voor de kaders voor het onderzoek naar de milieueffecten. Dit gebeurt in de concept-NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) door het beschrijven van de voorgenomen activiteit en de te onderzoeken milieueffecten.

RTHA heeft in december 2022 de concept-NRD ingediend bij het Ministerie van I&W. Hierin beschrijft RTHA de verschillende toekomstscenario’s voor de luchthaven, die vervolgens onderzocht zullen gaan worden in het m.e.r.  Op deze concept-NRD kunnen van donderdag 26 januari tot en met woensdag 8 maart zienswijzen worden ingediend. Ook is er op donderdag 9 februari een informatiebijeenkomst op Stadskantoor Schiedam waar u vragen kunt stellen over de concept-NRD en over de procedure. Meer informatie over de concept-NRD, het indienen van zienswijzen op de concept-NRD en over de informatiebijeenkomst kunt u vinden op de website van het Ministerie van I&W.