Minder vliegtuigbewegingen in de zomermaanden 

7 september 2023
Terug

De maanden juli en augustus, waarin de schoolvakanties vallen, zijn goed verlopen op Rotterdam The Hague Airport. In deze twee maanden waren er aanzienlijk minder commerciële vliegtuigbewegingen in vergelijking met de zomer van 2022. Het aantal passagiers dat via Rotterdam The Hague Airport reisde lag ook lager dan vorig jaar zomer.  
 
Vergeleken met 2019 is het aantal vliegtuigbewegingen gedaald, maar het aantal passagiers is gelijk gebleven. Dit komt doordat er deze zomer gemiddeld meer passagiers per vliegtuig vervoerd werden. 

In juli en augustus waren er ruim 3.600 commerciële vliegtuigbewegingen, hetgeen 16% lager is dan in dezelfde periode vorig jaar. Rotterdam verwelkomde 521.000 passagiers gedurende deze twee maanden, 17% minder in vergelijking met 2022. Vergeleken met 2019 waren er 7% minder vluchten en een gelijk aantal passagiers. 

De daling ten op zichtte van 2022 heeft te maken met de nog geldende corona restricties in dat jaar. Niet-gebruikte slots vanuit het winterseizoen zijn toen overgeheveld naar het zomerseizoen. Dit zorgde voor een grote piek in de maanden juli en augustus. Dit jaar zijn de vliegtuigbewegingen gelijkmatiger verspreid over het jaar en heeft er geen overheveling plaatsgevonden omdat de slots in de winter normaal gebruikt konden worden. 

Bekijk hier de feiten en cijfer van Rotterdam The Hague Airport