Nieuwsberichten

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van Rotterdam The Hague Airport.

17 januari 2019

Een Piaggio P180 zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 15 minuten, waarvan enkele minuten hoog vermogen, conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 16:00 uur en 16:30 uur.

13 december 2018

Een Beech 350 Super King Air zal vandaag, na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 15 minuten, conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 15:00 uur en 16:00 uur. Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.

11 december 2018

Handhavingspunt bij Schiedam overschreden door extreme oostenwind afgelopen zomer Rotterdam The Hague Airport (RTHA) beschikt over een zogenoemd luchthavenbesluit (omzettingsregeling) waarin de regels rondom het gebruik van de luchthaven zijn vastgesteld. Een belangrijk deel van dit besluit wordt gevormd door de geluidscapaciteit, die is vastgelegd in 6 handhavingspunten. Deze handhavingspunten geven de maximale cumulatieve hoeveelheid geluid aan die vliegtuigen, die op Rotterdam The Hague Airport landen en opstijgen, gedurende één jaar mogen produceren. Dit zogenoemde gebruiksjaar loopt niet gelijk met een

Nieuwsarchief