Nieuwsberichten

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van Rotterdam The Hague Airport.

17 mei 2019

Rotterdam, 17 mei 2019 In de afgelopen periode kwamen veel meldingen van geluidshinder van vliegtuigen binnen bij DCMR, Milieudienst Rijnmond. Met Luchtverkeersleiding Nederland is de oorzaak hiervan onderzocht. Wat blijkt: het vliegverkeer van Rotterdam is door een ander baangebruik bij Schiphol vaker uitgeweken. De afgelopen tijd werd meer gebruikgemaakt van de Zwanenburg- en Aalsmeerbaan op Schiphol voor landend verkeer. Dit komt door: – de noord/noordoostenwind van afgelopen weken; – werkzaamheden aan de taxibanen ter hoogte van de Kaagbaan op Schiphol; – het aanpassen van de

17 mei 2019

Rotterdam, 17 mei 2019 Door het overschrijden van de geluidsbelasting bij een handhavingspunt in Schiedam in gebruiksjaar* 2018 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de luchthaven een maatregel opgelegd. Deze bestaat uit een strakkere monitoring van de handhavingspunten en het hebben van een beheersplan. Zodat eerder kan worden bijgestuurd bij een dreigende overschrijding van de geluidsbelasting in gebruiksjaar 2019. Monitoring Door de twee wekelijkse monitoring houden we de ontwikkelingen bij de handhavingspunten nauwlettend in de gaten. Hierdoor zien we afwijkingen eerder en

13 mei 2019

Een Cessna C-510  zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 30 minuten, waarvan 5 minuten hoog vermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 16:00 uur en 16:30 uur Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.

Nieuwsarchief