Duurzaamheid

Klimaatvriendelijke luchthaven
Onze wereld wordt steeds kleiner. Grenzen vervagen. De bevolking, hun welvaart en de vraag naar mobiliteit groeit. Dat heeft niet alleen zijn weerslag op hoe we met onze planeet omgaan. Dit alles vergroot de noodzaak om zorgvuldiger met de wereld om te gaan en onze omgeving zo min mogelijk te verstoren.

Daarom is het onze ambitie, samen met de Schiphol Group, om in 2030 geen uitstoot op de grond te veroorzaken door de inzet van meer elektrische voertuigen op en rond de luchthaven. Ook stimuleren we duurzame vlootvernieuwing. Hiermee verminderen we de komende jaren al de CO2-uitstoot door ‘zero emissions’ – met opwekking van eigen energie en hergebruik in plaats van neutraliteit door compensatie. Zo hebben we sinds 2018, samen met de luchthavens van Schiphol Group, een nieuw energiecontract. Hierbij is ingezet op 100 procent groene stroom en de realisatie van additionele capaciteit uit hernieuwbare bronnen. Dit heeft geleid tot een samenwerking met energieleverancier Eneco die nieuwe windmolens bouwt voor levering van elektriciteit aan Schiphol Group en Rotterdam The Hague Airport.

Invloed op verduurzaming gehele luchtvaartsector
Met onze partners willen we een grote invloed uitoefenen op de verduurzaming van de gehele luchtvaartsector. Zo blijven we in onze regio op verantwoorde manier mensen en bedrijven verbinden met Europa en verschillende werelden samenbrengen op de luchthaven. Daarbij doen we elke dag ons uiterste best om iedereen die bij ons over de vloer komt een plezierig begin en eind van de luchtreis te geven. Het overzichtelijk en ongecompliceerd houden is daarbij één van onze sterke punten. We streven naar maximale verbinding met minimale frictie.

We zijn ons ervan bewust dat de ontwikkeling van de luchthaven alleen mogelijk is als er een balans is met de omgeving: duurzaamheid, leefbaarheid en internationale connectiviteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Rotterdam The Hague Airport voelt zich verantwoordelijk voor en is aanspreekbaar op haar deel van deze maatschappelijke opgave. Onze doelgroepen bepalen of de balans tussen internationale connectiviteit, leefbaarheid en duurzaamheid behouden blijft. Rotterdam The Hague Airport neemt zelf initiatieven om nieuwe eigentijdse ambities te formuleren op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid en behoort hiermee tot de leidende duurzame luchthavens van Europa.

Blijf op de hoogte!