Persbericht

Jaarrapport DCMR: Helft minder meldingen door sterk minder vliegverkeer

4 juni 2021

Milieudienst Rijnmond DCMR ziet het aantal meldingen over hinder van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) in het bijzondere jaar 2020 met de helft verminderen (-51%). Het totaal aantal vluchten ‘grote luchtvaart’ nam volgens de milieudienst vorig jaar sterker af (-61%).

Dit blijkt uit de jaarrapportage die DCMR heeft opgesteld over meldingen die zijn gedaan over overlast ten gevolge van vliegtuigbewegingen van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het rapport wordt ieder jaar in opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) opgesteld. DCMR ziet dat vanwege de coronacrisis en het sterk verminderde luchtverkeer het aantal meldingen ook veel minder is.

De belangrijkste conclusies:

  • In totaal zijn er 30.773 meldingen gedaan over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport;
  • De COVID-19 pandemie is van sterke invloed op dit aantal;
  • Het aantal meldingen is de helft minder dan het gemiddelde over andere jaren (-51%);
  • Het totaal aantal vluchten ‘grote luchtvaart’ nam sterker af met -61%;
  • Het aantal klachten over sportvliegtuigen verdubbelde;
  • Klachten over ‘kleine luchtvaart’ nam licht af met -2%;
  • De hoeveelheid gemeten vliegtuiggeluid in de woonwijken nam af (in Bergschenhoek jaargemiddelde -3dB en in Schiedam -4,5dB).

Verder viel het de milieudienst op dat het aantal melders die 1 of 2 keer een melding doen, daarna niet nogmaals terugkomen. Het verloop is groot binnen deze groep, aldus DCMR.

Algemeen directeur Ron Louwerse wijst op het gebruik maken van het loket van DCMR om meldingen te doen als sprake is van bijvoorbeeld geluidshinder: “De milieudienst is het loket voor meldingen en vragen over de luchtvaart in Zuid-Holland. Uw melding kan aanleiding zijn om nader onderzoek te doen. Vaak is het niet direct mogelijk om iets aan de hinder te doen. Maar op lange termijn kan dit wel bijdragen aan het verminderen van overlast. Zo krijgen we inzicht in waar en wanneer de meeste overlast optreedt en kunnen we ons maximaal inzetten om dit aan te passen. We zoeken met Rotterdam The Hague Airport en onze partners continu naar een balans tussen de lusten en lasten van de luchthaven. Het aan te vragen luchthavenbesluit maken we dan ook in co-creatie met onze buren, de politiek en andere belanghebbenden. Daarbij nemen wij rapportages zoals die van DCMR serieus mee.”

5.314 vliegtuigbewegingen
Rotterdam The Hague Airport had vorig jaar 5.314 vliegtuigbewegingen (-69%) en 36 bestemmingen (-12). In 2020 reisden 485.000 passagiers van en naar RTHA. Daarmee zien we het aantal reizigers tijdens dit bijzondere jaar afnemen met 77 procent. Het jaar 2019 was een recordjaar met 2,1 miljoen passagiers.                                                                    

Lees de hele jaarrapportage 2020 van DCMR op deze site.

Ervaart u hinder?
Rotterdam The Hague Airport waardeert de analyses en aanbevelingen van milieudienst DCMR in haar meest actuele jaarrapportage. Als. luchthaven kan en wil RTHA niet zonder onze omgeving en verbinding met de regio heeft voor ons grote waarde. Hinder voor de omgeving willen we dan ook tot een minimum beperken. Ervaart u hinder? Meld dit dan bij de milieudienst Rijnmond DCMR. Zie voor meer informatie en de link om klachten te melden deze link.

https://www.rotterdamthehagueairport.nl/luchthaven-en-ik/buren/meldpunt/