Start bouw XL-testlocatie bij RTHA

4 november 2020

Foto: Robin van Utrecht

Op woensdag 4 november wordt gestart met de bouw van een XL-coronatestlocatie bij Rotterdam The Hague Airport. Naar verwachting is de locatie eind november gereed voor gebruik.

Foto: Koen Laureij

Binnenkort biedt deze locatie de mogelijkheid om duizenden extra coronatesten per dag af te kunnen nemen. Burgemeester Aboutaleb, voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, licht toe: “Deze zullen niet direct allemaal ingezet worden. We richten eerst op 2500 testen per dag en kunnen dit makkelijk en snel uitbreiden. Op deze manier wordt de testcapaciteit in de regio flink vergroot. We zijn erg blij dat RTHA deze locatie beschikbaar heeft gesteld.”  De XL-testlocatie komt er anders uit te zien dan de andere testlocaties in de regio. Zo wordt de locatie ingericht met wandelroutes in plaats van een drive-through. De locatie is te bereiken met de auto, fiets of lopend.

De komende weken wordt er flink gebouwd op parkeerterrein P3 van Rotterdam The Hague Airport. Voor deze locatie is gekozen vanwege de goede bereikbaarheid, centrale ligging in de regio en de beschikbare 12.000 m2 voor de bouw. CEO Ron Louwerse van Rotterdam The Hague Airport: “We zijn verheugd met de komst van een van de landelijke GGD XL-teststraten naar ons P3-parkeerterrein op Rotterdam The Hague Airport. Op deze manier dragen we graag een steentje bij aan de bestrijding van het coronavirus. We zijn een vliegveld dat centraal is gelegen met een goede infrastructuur. Zo kunnen we onze omgeving, samen met de GGD, voldoende testmogelijkheden bieden in de nabije omgeving.”

Foto: Koen Laureij

Naast het afnemen van de reguliere PCR-test zal ook worden gestart met het afnemen van sneltesten. Sneltesten kunnen helpen het coronavirus beter te bestrijden. De overheid gaat daarom sneltesten zoveel mogelijk inzetten, zodra dit snel, veilig en betrouwbaar kan. 

De GGD Rotterdam-Rijnmond werkt samen met RTHA, het Ministerie van VWS, VNO-NCW, GGD GHOR Nederland, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de gemeente Rotterdam aan de bouw. Het ministerie laat de komende periode meerdere XL-testlocaties bouwen, verspreid over Nederland.

Foto: Koen Laureij