Tussenresultaat bekend in participatietraject RTHA

13 april 2022

De deelnemers aan het participatietraject van Rotterdam The Hague Airport hebben een Voorlopig Pakket Participatietraject (VPP) opgesteld. Dit is deze week gepubliceerd op de website van Luchthavenbesluit.nl. Hierin staan de tussenresultaten van een intensieve dialoog over de operatie en de spelregels van de luchthaven. Doel is te komen tot een voorkeurkeursscenario voor een nieuw luchthavenbesluit. Nu is het tijd voor de deelnemers om met hun achterban in gesprek te gaan over dit pakket.

Rotterdam The Hague Airport initieerde met belanghebbenden uit de omgeving van de regionale luchthaven een participatietraject om samen de richting te bepalen kaders af te spreken voor een nieuw Luchthavenbesluit. In gezamenlijkheid is gewerkt aan voorlopig pakket dat de opmaat vormt voor een voorkeursscenario dat de basis vormt voor een officiële aanvraag bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Intensieve dialoog
Deelnemers van het participatietraject hebben de afgelopen maanden met elkaar een intensieve dialoog gevoerd over het toekomstig gebruik van de luchthaven en het vliegverkeer in de regio. Zij hebben zich ingezet om te komen tot een voorlopig pakket waarin de belangen van alle partijen terugkomen. Niet altijd een makkelijke klus gelet op de vele uiteenlopende belangen die spelen op en rond de luchthaven.

Ron Louwerse, CEO Rotterdam The Hague Airport: “Het was een intensieve samenwerking de afgelopen periode. Ondanks de verschillende belangen, ligt er nu een pakket waar alle partijen zich op hoofdlijnen in kunnen vinden. Wij zijn partijen die mee hebben gewerkt aan de realisatie van het VPP dankbaar voor hun inzet, vertrouwen, creativiteit en inlevingsvermogen in andermans belangen.”

Tussenresultaat
Het pakket is een tussenresultaat, waarin vooral de afspraken over de instrumenten en de methodiek worden vastgelegd. Soms op hoofdlijnen, soms meer concreet. De komende periode zal worden gebruikt om de onderdelen verder uit te werken, zodat er een toetsbaar, handhaafbaar en objectief meetbaar pakket ontstaat.

“Wij zien positieve kanten aan het VPP. De feitelijk ervaren hinder kan afnemen door de introductie van een (straf)puntensysteem voor  late binnenkomers en het sluiten van RTHA voor een aantal uur per nacht voor de businessjets. Doordat er ’s avonds na 21.00 uur geen commercieel verkeer meer mag opstijgen en er ’s morgens voor 09.00 uur geen grote toestellen mogen landen is er meer rust in de vroege ochtend en late avond.” aldus de bewonersvertegenwoordigers van Lansingerland en Schiedam. Zij vervolgen: “natuurlijk hadden we hoog ingezet als het gaat om de openingstijden, wij komen tot de conclusie dat het voorliggende pakket het hoogst haalbare is en gaan nu in gesprek met de gemeenteraad en omwonenden om hun reactie op te halen. Als er een goede basis blijkt te zijn, kan dit VPP verder worden uitgewerkt om de impact van het vliegen op de leef- en woonomgeving zo veel mogelijk te beperken.”

Verminderen hinder
Ook de sector is betrokken bij de gesprekken en zet zich in voor het verminderen van de hinder voor de omgeving en de verlaging van de CO2, maar ook het blijven van een aantrekkelijke luchthaven voor de reiziger. Melchior Looijen, Transavia: “door te investeren in vlootvernieuwing leveren wij een grote bijdrage aan de hinderreductie, tegelijkertijd gaat het pakket uit van een grote stap voorwaarts voor de omgeving. Operationele flexibiliteit is van groot belang voor de sector. Zodat de reiziger optimaal gebruik kan maken van de luchthaven. Het voorlopig pakket biedt hier aanknopingspunten voor. Wij zetten de dialoog graag voort.”

Vervolg
De dialoog zal in juni weer inhoudelijke worden voortgezet. Tijdens deze laatste dialoogronde worden de reacties besproken en zo goed mogelijk verwerkt in het definitieve pakket, wederom rekening houdend met alle belangen aan tafel. Dat definitieve pakket wordt na de zomer gepubliceerd en vormt de opmaat voor de officiële aanvraag voor het luchthavenbesluit van RTHA.

Advertentie
Woensdag 13 april is een advertentie geplaatst in AD editie Rotterdam. Bekijk deze hieronder.